[:th]CrCF Logo[:]
รอยแผลบนดวงจันทร์

เปิดตัวหนังสือ รอยแผลบนดวงจันทร์ คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง 9 กพ. 2555

Share

เปิดตัวหนังสือ รอยแผลบนดวงจันทร์ งานนิทรรศการ “สิทธิในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก และเยาวชน กับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง” พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 งานนิทรรศการจัด ณ บริเวณคณะนิติศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1 เวทีเสวนาจัด ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2302 ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดการ

  • 9.00 -10.00 เปิดงานนิทรรศการ และ ฉายวีดีโอเรื่องเล่าจากน้อง สัมภาษณ์ผู้เสียหาย และองค์กรภาคประชาสังคมด้านสิทธิเด็กและเยาวชน
  • 10.00 -12.30 เปิดตัวหนังสือ“รอยแผลบนดวงจันทร์” และ เวทีเสวนาเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน กับการบังคับใช้กฎหมาย ความมั่นคง” และข้อเสนอแนะ ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2302 ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยากร
  • คุณปรีดา ทองชุมนุม มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และคุณมูหามัดเปาซี อาลีฮา มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ตัวแทนทีมวิจัย
  • รองศาสตราจารย์ สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • คุณวาสนา เก้านพรัตน์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ผู้ดำเนินรายการ คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ นักกฎหมายโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

หมายเหตุ: งานนิทรรศการ “สิทธิในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง” พร้อมทั้งแนะนำนิทรรศการ เปิดแสดงตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 9.00 น.ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555