เรียนเพื่อน ๆ ทุกท่าน

 

จัดงานกันทุกปีค่ะ  ก็ขอบริจาคทุกปี

ขอให้เพื่อนๆ มาช่วยกันให้เด็กในพื้นที่จชต.มีความสุขร่วมกันนะค่ะ

เป็นกลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาสที่ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและบ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชนทำงานด้วยนะค่ะ

 

ด้วยความเคารพ

หน่อย