[:th]CrCF Logo[:]

โครงการอบรมศักยภาพนักกฎหมายสิทธิ ปัญหา ความสำคัญของกฎหมายป้องกันการทรมานในไทย

Share

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เรื่อง “ปัญหาและความสำคัญของการมีกฎหมายป้องกันการทรมานในประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2554 ณ ห้องไทรงาม โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

วันที่ 10 ธันวาคม 2554

– 07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
– 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
– 08.30 – 08.50 น. กล่าวเปิดการอบรมเนื่องด้วยวันสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม 2554 โดย นายอิสมาแอ เตะ ตัวแทนนักศึกษายะลาที่ฟ้องคดีซ้อมทรมาน
– 08.50 – 09.30 น. กิจกรรมแนะนำตัวผู้เข้าร่วมอบรมและความคาดหวัง โดย HRLA
– 09.30 – 12.30 น. ภาพรวมปัญหาการทรมานและที่มาของร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและต่อต้านการทรมาน ร่วมแลกเปลี่ยน โดย คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, คุณไพโรจน์ พลเพชร คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, คุณพูนสุข พูนสุขเจริญ เจ้าหน้าที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, ผู้ดำเนินรายการ คุณศราวุฒิ ประทุมราช กรรมการบริหารเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
– 12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
– 13.30– 17.00 น. วงเสวนาว่าด้วย”บทบาทของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อการป้องกันการทรมาน” ร่วมแลกเปลี่ยนโดย คุณนิตยา หว่างไพบูรณ์ ทนายความ, คุณอนุกูล อาแวปูเตะ ทนายจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, คุณศิริกาญจน์ เจริญศิริ ผู้ประสานงานโครงการสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้, American Bar Association (ABA), คุณนิตสิต ระเบียบธรรม อธิบดีอัยการภาค 9, นายแพทย์อนันต์ชัย ไทยประทาน เครือข่ายกลุ่มการเมืองภาคพลเมือง, ตัวแทนผู้เสียหาย/ญาติ จากการทรมาน, ผู้ดำเนินรายการ นายพนม บุตะเขียว ผู้ประสานงานครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
– 17.00 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
– 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 11 ธันวาคม 2554

– 07.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
– 08.30 – 09.00 น. สรุปสาระสำคัญของวันแรก
– 09.00 – 12.30 น. แนวทางการรณรงค์ให้มีกฎหมายเฉพาะสำหรับการทรมาน ผู้ดำเนินรายการ คุณพูนสุข พูนสุขเจริญ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
– 12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
– 13.30 – 14.00 น. ปิดการอบรม/ ถ่ายภาพร่วมกัน

ติดต่อประสานงาน ผรัณดา ปานแก้ว
ผู้ประสานงานฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่าย เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (คนส.)
อีเมล์ : hrla2008@gmail.com โทรศัพท์/แฟ๊กซ์ : 02-6930682 http://www.naksit.org

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [102.84 KB]