[:th]CrCF Logo[:]

ประชาสัมพันธ์ ค่ายเพื่อนใหม่ โดย CrCF, WhyIWhy, Bungaraya supported by Canada fund

Share

ค่ายเพื่อนใหม่ จัดโดย CrCF, WhyIWhy , Bungaraya supported by Canada fund หากเป็นคนหนึ่งที่ชอบประสบการณ์ใหม่ เพื่อนใหม่ๆ สนใจร่วมแบ่งปัน และเรียนรู้การทำกิจกรรมในพื้นที่ อยากรู้จักตัวเอง รู้จักเพื่อนใหม่ เข้าใจสังคม เริ่มต้นได้ง่ายๆ เพียงส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเพื่อนใหม่” ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2554

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
1. เยาวชนอายุระหว่าง 16 -25 ปี
2. มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา หรือ นราธิวาส
3. สนใจทำกิจกรรมและเปิดใจรับเพื่อนใหม่
4. สามารถเข้าร่วมค่ายได้ครบทั้ง 3 วัน

ดาวน์โหลดเอกสาร
• ใบสมัครค่ายเพื่อนใหม่
• แบบตอบรับผู้ปกครอง (สำหรับเยาวชนอายุ 16-19 ปี)
• ความเป็นมาของโครงการ หรือรับใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มบูหงารายา จ.ปัตตานี และโรงเรียน/สถาบันการศึกษาใกล้บ้าน

ช่องทางการส่งใบสมัคร อีเมล nan.whyiwhy@gmail.com แฟ็กซ์ 02-3191648
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่แนน 086-8247571, แบวา 085-8912022 Website http://www.deksiam.com
สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 2 ธันวาคม 2554

RELATED ARTICLES