Download:   CrCF_MAC_Access to Justice & HR newletters_3rd Issue (May-June 2011)_Thai version -B&W (new)

Color version: CrCF_MAC_Access to Justice & HR newletters_3rd Issue (May-Jun 2011)_Thai version (new)

หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้

Access to Justice and Human Rights
Newsletters, Southern Thailand

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพค.-มิย. พ.ศ. 2554

บรรณาธิการ  นายอนุกูล อาแวปูเตะ และนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

  •  บทความนำ

คดีทรมานนักศึกษายะลา
: บทพิสูจน์ความก้าวหน้ากระบวนการยุติธรรมไทย โดย จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน  หมายเหตุ :
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่องการทรมาน เผยแพร่ในวันต่อต้านการทรมานสากล 26 มิถุนายน 2554

  • ความคืบหน้าสถานการณ์คดีสิทธิฯ

@  สิทธิชนกลุ่มน้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  ประนามการใช้ความรุนแรงลอบสังหารพระสงฆ์

@ ครบรอบหนึ่งปี กรณีการเสียชีวิตของนายสุไลมาน แนซา ญาติเดินหน้าฟ้องคดีแพ่งเรียกร้องความเป็นธรรม

 

@ ศูนย์ทนายความมุสลิมได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องชาวบ้านถูกบังคับให้สูญหายสองคนในพื้นที่บันนังสตา จังหวัดยะลา

@  มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมเปิดเผยจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ทางศูนย์ทั้งสี่แห่ง