[:th]CrCF Logo[:]
[:th]ชายแดนใต้-หัวใจเดียวกัน[:]

กำหนดการงาน ‘ชายแดนใต้-หัวใจเดียวกัน’ มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กวี ภาพ เพื่อชายแดนใต้

Share

กำหนดการงาน ‘ชายแดนใต้-หัวใจเดียวกัน’ ‘มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กวี ภาพ เพื่อชายแดนใต้’ จัดโดยสำนักหัวใจเดียวกัน www.our-heart.com วันศุกร์ที่ ๒๙ – อาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เขตพระนคร กทม.

วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
– ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน / ชมบรรยากาศงาน / ภาพถ่ายและบทกวี / ลานกิจกรรม
– ๑๓.๓๐ น. พิธีกรภาคสนามโดย ธีรนุช ยอดนุ่น & ทีมงานหัวใจเดียวกัน กล่าวนำเข้าสู่งาน ‘พิธีเปิด’ อย่างเป็นทางการโดยผู้ร่วมงานทุกท่าน ภายใต้แนวคิด ‘ปัญหาชายแดนใต้ไม่มีอัศวินม้าขาว’ ทุกคนต้องร่วมกันลงมือแก้ไขอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ
– ๑๓.๔๕ น. ‘ปาฐกถาพิเศษ’ โดย เภสัชกรหญิง ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ นักวิทยาศาสตร์โลก (Global Scientist Award) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗, บุคคลแห่งปีของเอเชียประจำปี ๒๕๕๑ (Asian of the year 2007) เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ (Public Service) ประจำปี ๒๕๕๒ ผู้ดำเนินโครงการ ‘ปลูกพืชสมุนไพร’ ส่งเสริมรายได้เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนใต้
– ๑๕.๐๐ น. เปิดตัวหนังสือ ‘รวมบทกวีและภาพถ่าย หัวใจเดียวกัน’ ๔ ศิลปินแห่งชาติ ๙ กวีซีไรต์ และกวี-นักเขียนกว่า ๔๐ ชีวิต ร่วมให้กำลังใจพี่น้องชายแดนใต้ผ่านบทกวีและภาพถ่าย
– ๑๕.๒๐ น. อ่านบทกวี ‘หัวใจเดียวกัน’
– ๑๕.๓๐ น. การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชายแดนใต้, ดิเกร์ฮูลูคณะ ผอ.ยูนุห์ ตุยง, การขับร้องอนาซีด, วงอาเนาะบุหลัน ฯลฯ
– ๑๖.๓๐ น. เวทีเสวนา ‘ย้อนความหลังฟังเรื่องเล่าดีๆ จากแดนใต้’ ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
๑. คุณภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
๒. คุณมะรอฟี ลอตันหยง คนทำงานด้านประชาสังคมชายแดนใต้
๓. ดร.พีระพันธ์ วิจิตรพันธุ์ นักธุรกิจ/เจ้าของสิทธิบัตรไม้กฤษณา
๔. ตัวแทนเยาวชนพื้นที่ชายแดนใต้ (นศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
๕. ตัวแทนบุคคล นักเขียน/ดารา ฯลฯ ที่เคยลงสัมผัสพื้นที่ชายแดนใต้

จอม เพชรประดับ : ผู้ดำเนินการเสวนา

– ๑๗.๔๕ น. ดนตรีและการอ่านบทกวี ‘หัวใจเดียวกัน’ วสันต์ สิทธิเขตต์, ตุ๊ แครี่ออน-ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ และ เสนีย์ แช่มเดช, วาดภาพประกอบดนตรี, ‘ปั่น’ ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, โกไข่ และนายสน, โฮป แฟมิลี่
– ๒๐.๓๐ น. – จบงานวันแรก

วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
– ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน ชมภาพถ่ายและบทกวี / เลือกซื้อสินค้าชุมชนจากชายแดนใต้ / ลานกิจกรรม
– ๑๒.๐๐ น. พักเที่ยง
– ๑๓.๐๐ น. พิธีกรภาคสนามโดย ภาคภูมิ ประทุมเจริญ (โต โต้ คน ค้น ฅน) กล่าวนำเข้าสู่งาน
– ๑๔.๐๐ น. ละครเวที โดยกลุ่มละคร Utoplay
– ๑๔.๒๐ น. อ่านบทกวี ‘หัวใจเดียวกัน’
– ๑๔.๓๐ น. เวทีเสวนา ‘CSR กับการช่วยเหลือเยาวชนชายแดนใต้’ ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
๑. คุณสุรนุช ธงศิลา ผู้จัดการ มูลนิธิซิเมนต์ไทย (SCG)
๒. คุณสายัณห์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส
๓. ดร.ฐานกุล รัศมีสุขานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๔. ตัวแทนเยาวชนพื้นที่ชายแดนใต้ / ตัวแทนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ธีรนุช ยอดนุ่น: ผู้ดำเนินการเสวนา

– ๑๖.๐๐ น. การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชายแดนใต้ ดิเกร์ฮูลูคณะ ผอ. ยูนุห์ ตุยง, การขับร้องอนาซีด, วงอาเนาะบุหลัน ฯลฯ
– ๑๘.๐๐ น. ดนตรีและการอ่านบทกวี ‘หัวใจเดียวกัน’ พบศิลปิน ชัย บลูส์, บางลำพู แบนด์ (Banglumpoo Band) เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และวงคันนายาว
– ๒๐.๓๐ น. จบงานวันที่สอง

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

– ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน ชมภาพถ่ายและบทกวี / เลือกซื้อสินค้าชุมชนจากชายแดนใต้ /ลานกิจกรรม
– ๑๑.๐๐ น. ศิลปะการแสดง (Performance Art) จิตติมา ผลเสวก ไพศาล เปลี่ยนบางช้าง ฯลฯ
– ๑๒.๐๐ น. พักเที่ยง
– ๑๓.๐๐ น. พิธีกรภาคสนาม ติชิลา พุทธสาระพันธ์ & วิสูตร เพียรพัฒน์ กล่าวนำเข้าสู่งาน
– ๑๓.๓๐ น. ละครเวทีโดยกลุ่มละคร Utoplay
– ๑๔.๐๐ น. ทอล์คโชว์ ‘อุสมาน ลูกหยี’ เรื่องเล่าสุดมันส์จากชายแดนใต้
– ๑๔.๓๐ น. อ่านบทกวี ‘หัวใจเดียวกัน’
– ๑๔.๔๕ น. เวทีเสวนา ‘ชายแดนใต้ : ภาพจริงที่อยากเห็น’ ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
๑. อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บิน ชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) อาจารย์ / นักวิชาการด้านมลายูศึกษา
๒. คุณประยูรเดช คณานุรักษ์ รองประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว)
๓. คุณอาหมัด ตันหยงวารี ผู้นำชุมชน/เกษตรกรผู้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.นราธิวาส
๔. ตัวแทนเยาวชนชายแดนใต้ และเยาวชนนอกพื้นที่
๕. ตัวแทนนักวิชาการ / นักกิจกรรม ฯลฯ

ติชิลา พุทธสาระพันธ์: ผู้ดำเนินการเสวนา

– ๑๖.๐๐ น. การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน วงอาเนาะบุหลัน ฯลฯ
– ๑๗.๐๐ น. “บทสนทนาที่ไร้คำพูด” ละครใบ้โดย ‘คนหน้าขาว’ ไพฑูรย์ หลสกุล
– ๑๗.๓๐ น. ดนตรีและการอ่านบทกวี ‘หัวใจเดียวกัน’ มินิคอนเสิร์ต พลพล พลกองเส็ง, อะคูสติกคอนเสิร์ต หงา คาราวาน’ สุรชัย จันทิมาธร และผองเพื่อน
– ๒๐.๓๐ น. จบงาน ‘ชายแดนใต้-หัวใจเดียวกัน’

More information contact at:”Chumsak Nararatwong” <nara_chumsak@hotmail.com>,
Pls view the map at http://museumsiam.com/visitor
แผนที่และการเข้าเยี่ยมชม ‘มิวเซียมสยาม’ http://museumsiam.com/visitor

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab