เปิดคำแนะนำประธานศาลฎีกา พรบ.ความมั่นคงมาตรา 21 การพิจารณาส่งตัวผู้ต้องหาอบรมแทนการฟ้อง

Download คำแนะนำประธานศาลฎีกา_พรบ.ความมั่นคง_ม.21[1]