[:th]CrCF Logo[:]

ความเห็นทางกฎหมายต่อร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. … โดย เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิฯ

Share

ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. … และแต่งตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ขณะนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้จัดทำรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. … เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วนั้น

เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. … ฉบับแก้ไขโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าว ยังมีข้อน่าห่วงกังวลในทางหลักการกฎหมาย สภาพบังคับและผลการบังคับใช้กฎหมายหลายประการจึงขอเสนอความเห็นต่อสภาผู้แทนราษฎร ต่อวุฒิสภา และต่อประชาชนทั่วไปดังต่อไปนี้

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [135.48 KB]

แถลงการณ์ร่วม ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาชน

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [60.13 KB]