ใบแจ้งข่าว: ผู้เสียหายกรณีร้องเรียนเรื่องการซ้อมทรมานได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์ตามที่ญาติร้องขอ

 

2011_02_13_ใบแจ้งข่าว ผู้เสียหายได้รับตรวจรักษาพยาบาลโดยแพทย์ตามที่ญาติร้องขอ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

เผยแพร่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

 ใบแจ้งข่าว

ผู้เสียหายกรณีร้องเรียนเรื่องการซ้อมทรมาน

ได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์ตามที่ญาติร้องขอ

ตามที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ส่งหนังสือลงวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ขอให้ตรวจสอบกรณีการซ้อมทรมานผู้ถูกควบคุมตัว นายเอ (นามสมมุติ) ที่อ้างว่าถูกซ้อมทำร้ายร่างกายโดยเจ้าหน้าที่ฯ ระหว่างถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยญาติได้เยี่ยมและพบปะเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาการถูกควบคุมตัวนั้น  

ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สันติ ศปก.จชต  จังหวัดยะลา ที่ควบคุมตัวนายเอ. (นามสมมุติ) ได้นำตัวนายเอ. ไปตรวจรักษา เอ็กซเรย์ ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา  ตามคำขอของญาติเป็นการเรียบร้อยแล้ว มูลนิธิผสานวัฒนธรรมจึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกท่าน ที่ตระหนักถึงสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและได้อนุญาตให้ผู้เสียหายได้รับการตรวจรักษาตามที่ญาติร้องขอ  โดยแพทย์ได้ตรวจรักษาและพบว่ามีบาดแผลตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างจริง เช่นบาดแผลบริเวณข้อมือ บริเวณคอ รอยช้ำบริเวณก้นกบ เป็นต้น

การตรวจรักษาและบันทึกสภาพร่างกายก่อนและหลังการควบคุมตัวและการย้ายสถานที่ควบคุมตัวทุกครั้งเป็นมาตรฐานปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของทางกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมของประเทศไทยและเป็นมาตรฐานสากลที่สถานที่ควบคุมตัวตามกฎหมายทุกประเภทและทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ควรนำหลักการดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการซ้อมทรมานสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ    ทั้งนี้หวังว่าการตรวจสอบเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงต่อข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างจริงจังโดยอิสระ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหาและผู้เสียหายต่อไป

+++++++++++++++++++++++

TAG

Exit mobile version