[:th]CrCF Logo[:]

แถลงการณ์ร่วม ประนามความรุนแรงระเบิดชาวบ้านเสียชีวิต 9 รายเรียกร้องมาตรการลดอาวุธ

Share

แถลงการณ์ร่วม เผยแพร่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 ประนามเหตุร้ายระเบิดรถยนต์ชาวบ้านเสียชีวิต 9 ราย ร่วมกันแสดงจุดยืนคัดค้านการก่อเหตุความรุนแรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าฝ่ายใด เรียกร้องขอมาตรการลดอาวุธ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554 เกิดเหตุระเบิดรถกระบะของประชาชนจากพื้นที่สะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา ที่เดินทางไปยังพื้นที่ต. บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา เหตุเกิดบนถนนสาธารณะระหว่างอ.ยะหาและอ.กาบัง  จ.ยะลา  แรงระเบิดอานุภาพสูงทำให้รถกระบะขาดสองท่อนมีผู้เสียชีวิตทันทีเจ็ดคนและต่อมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกสอง คน อีกทั้งยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสกำลังรักษาพยาบาลอีกสองคน รวมเสียชีวิต 9 รายและบาดเจ็บสาหัสสองราย และมีเหตุระเบิดสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

องค์กรตามรายนามนี้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้ และต่อทุกครอบครัวของผู้สูญเสีย  และขอประนามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบก่อเหตุร้ายสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  การโต้ตอบกันด้วยความรุนแรงไม่สามารถสร้างความชอบธรรมในการเรียนร้องการเรียกร้องความเป็นธรรมและทางการเมืองได้ ยังแต่สร้างความโกรธแค้นชิงชังและไม่นำพาซึ่งการรักษาไว้ซึ่งความสงบและสันติในพื้นที่ท้องถิ่นของตน  อีกทั้งการกระทำดังกล่าวของผู้ใช้ความรุนแรงถือว่าเป็นการขัดขวางกับการสร้างสันติภาพส่งผลต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์และสร้างความสูญเสียความเชื่อมั่นต่อการรักษาความปลอดภัยของฝ่ายรัฐ   ทั้ง ๆที่มีความพยายามของทุกภาคส่วนที่เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงและแสวงหนทางยุติความรุนแรงและความขัดแย้งโดยสันติวิธี    

องค์กรตามรายนามนี้ต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าฝ่ายใดและขอให้รัฐยึดมั่นในหลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนรวมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ประชาชนและภาคประชาสังคมทั้งในพื้นที่และในประเทศไทยไม่ต้องการให้ความรุนแรงให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางกลายเป็นความชาชินองค์กรตามรายนามนี้ขอเสนอแนะมาตราการดังนี้

1) ให้รัฐกำหนดมาตราการลดอาวุธปืนทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่เป็นรูปธรรม   มาตราการควบคุมจัดสรรอาวุธให้ประชาชนและการตรวจสอบการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัด 

2) ให้รัฐกำหนดมาตราการตรวจค้น การห้ามการซื้อขายอาวุธปืน สารตั้งต้นระเบิด และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบระเบิดอื่นๆ อย่างเด็ดขาด  

3) ให้รัฐกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยสมดุลกับการใช้งบประมาณแผ่นดินเพิ่มสูงขึ้น   การพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และเป็นอิสระ เพื่อสร้างความเชื้อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง เพื่อลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้น

ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [42.81 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [45.12 KB]