[:th]CrCF Logo[:]

ประชาสัมพันธ์ ย้ายที่ทำการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย จากความรุนแรงทางการเมือง (ศรส.)

Share

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายจากความรุนแรงทางการเมือง (ศรส. หรือ HLAC) จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือจากเรื่องร้องเรียนกรณีคนตาย สูญหาย ผู้บาดเจ็บ และผู้ถูกจับกุมอันเนื่องจากความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่น เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมาย โดย ศรส. เปิดรับร้องเรียนมาตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ที่มูลนิธิ 14 ตุลา 16 สี่แยกคอกวัว

นับตั้งแต่วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป ศรส. ได้ย้ายที่ทำการมายัง อาคารสำนักงานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ชั้น 3 ที่อยู่ 111 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (สถานีรถไฟใต้ดินสุทธิสาร ทางออกที่ 3 แยกสุทธิสารตัดรัชดา) โดยยังคงหมายเลขโทรศัพท์เดิมสองหมายเลขคือ 086-0808-767 และ 086-0808-477 โดยเปิดรับเรื่องร้องเรียนทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

ศรส. จึงขอความร่วมมือมายังสื่อมวลชนทุกท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการย้ายที่ทำการของ ศรส. ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวปรีดา ทองชุมนุม ผู้ประสานงาน ศรส. Tel: 086-0808-767 และ 086-0808-477