[:th]CrCF Logo[:]

รับสมัครอาสาสมัครรับเรื่องร้องเรียนศูนย์ HLAC ด้านสิทธิมนุษยชน และกฎหมาย

Share

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน และกฎหมายจากความรุนแรงทางการเมือง (ศรส.) จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือจากเรื่องร้องเรียนกรณีกรณีคนตาย ผู้สูญหาย ผู้บาดเจ็บ และผู้ถูกจับกุมอันเนื่องจากความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดกรุงเทพ และพื้นที่อื่น เพื่อให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์และภารกิจ ดังนี้

1. รับเรื่องร้องเรียนกรณีคนตาย ผู้สูญหาย ผู้บาดเจ็บ และผู้ถูกจับกุม
2. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นและติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางราชการและเอกชน รวมทั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเริ่มรับเรื่องร้องเรียน วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

1. มูลนิธิ ๑๔ ตุลา ๑๖ (เเยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน)เลขที่ 14/16 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร: 086 0808-767 อีเมล์: hlachumanrights@gmail.com

2. ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดเเย้ง (จุฬา ซอย 12 ตึกตรงข้ามศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) อาคารวิทยพัฒนา ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร: 086-0808-477 อีเมล์: hlachumanrights@gmail.com

องค์กรร่วมจัดตั้ง

1. เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
2. โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
3. โครงการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมาย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
4. สมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน (สสส.)
5. ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง

ติดต่อประสานงาน เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน Tel 02- 6930682
หมายเลขโทรศัพท์ เคลื่อนที่ 086-0808-767 และ 086-0808-477
111 ซ.สิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
(Website): www.naksit.org อีเมล์: hlachumanrights@gmail.com

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนอาสาสมัครที่
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGNkOTNla0ZvOXpmbDBKd0gtdVdvMnc6MA

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [34.50 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [46.00 KB]