สถานการณ์แบบนี้ในกรุงเทพและที่อื่นๆ คู่มือฉบับนี้อาจช่วยในการรู้รักษาสิทธิ ปกป้องสิทธิตนเองและผู้อื่นได้

คู่มือการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ-TH