เอกสารชุดนี้เป็นบันทึกการสังเกตการณ์เบื้องต้นของคดีชันสูตรพลิกศพ “เหตุการณ์ตากใบ” เป็นการไต่สวนการตาย   ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 คดีดำหมายเลข ช. 2/2548 ระหว่างอัยการจังหวัดปัตตานี กับญาติผู้เสียชีวิตรวม 78 คน เพื่อให้ศาลไต่สวนว่าผู้ตายคือใคร เหตุและพฤติการณ์ที่ตายคืออะไร ใครทำให้ตาย โดยต่อมาอัยการจังหวัดปัตตานีได้ขอให้โอนการพิจารณามาที่ศาลกรุงเทพฯ แต่มีการคัดค้านว่าผู้เสียหายมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดนราธิวาส ศาลจึงได้อนุญาตให้โอนการพิจารณามาที่ศาลสงขลาเป็นคดีหมายเลข ช 16/2548 และได้ฝากประเด็นมาสืบที่ศาลจังหวัดนนทบุรีสำหรับพยานที่เกี่ยวข้องกับนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ในวันที่ 3, 4, 5 และ 10 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา  โดยจะมีการไต่สวนการตายจากพยานทั้งฝ่ายผู้ร้อง (อัยการจังหวัดปัตตานี) และฝ่ายผู้ค้าน (ญาติผู้เสียชีวิต) ที่ศาลจังหวัดสงขลา

Click here: Takbai_inquest Summary observation volume1 correction_Thai