[:th]CrCF Logo[:]
[:th]อาเยาะ คือนอ อีฆะ[:]

เปิดตัวหนังสือ อาเยาะ คือนอ อีฆะ (พ่อถูกจับ)

Share

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ อาเยาะ คือนอ อีฆะ (พ่อถูกจับ) จัดโดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมกับบ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00-13.00 น. ณ วิทยาลัยอิสลาม มอ.ปัตตานี

9.00 ลงทะเบียน
9.10 – 9.15 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ
9.15 – 9.45 กล่าวเปิดงานกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ อาเยาะ คือนอ อีฆะ (พ่อถูกจับ) โดยนายอับดุลเลาะห์ อับรู วิทยาลัยอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
9.15 – 10.15 แนะนำหนังสือ โดย
     1.
ศรินธร รัตน์เจริญขจร
     2. มันฑนา แท่นบำรุง บ้านอาสาเด็กและเยาวชน
     3. ซูฮัยนี ลงซา กลุ่มผู้หญิงกับสันติภาพ
     4. ตัวแทนครอบครัวผู้ต้องขัง
วิจารณ์หนังสือโดย มูฮำมัดอายุบ ปาทาน ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

10.15 – 12.00 เสวนา แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบต่อครอบครัวผู้ถูก กล่าวหาคดีความมั่นคงฯ โดย
     1. แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา กรมสุขภาพจิตที่ 15
     2. นายอุทัย ศรีสังข์ นักวิชาการยุติธรรม ศอบต.
     3. พันเอกวัฒนา กรมขันธ์ กอรมน. ภาค 4
     4.
นายอับดุลอาซีส ตาเดอินทร์ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
     5.
ตัวแทนตำรวจ จ.ปัตตานี
     6.
นายอนุกูล อาแวปูเตะ ศูนย์ทนายความมุสลิม จังหวัดปัตตานี
     7.
ดำเนินรายการโดย นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

12.00 – 12.10 กล่าวสรุปและปิดงานโดยตัวแทน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
12.30 ครอบครัวฯ รับประทานอาหารร่วมกัน กับผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งจากภาครัฐ และเอกชน

หมายเหตุ หนังสือจำหน่ายในราคาเล่มละ 100 บาทรายได้บริจาคให้กับกองทุนประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม โดยไม่หักค่าใช้จ่าย หนังสือมีวางจัดจำหน่ายทั่วประเทศ ผู้จัดจำหน่าย โดย บริษัท เคล็ดไทย

ดาวน์โหลดหนังสือ อาเยาะ คือนอ อีฆะ (พ่อถูกจับ) ได้ที่นี่