[:th]CrCF Logo[:]

ขอเชิญร่วมงานระดมทุนช่วยเหลือคดี และค่าธรรมเนียมศาล เข้ากองทุนประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม

Share

ขอเชิญร่วมงาน เลี้ยงน้ำชาเพื่อระดมทุนช่วยเหลือคดี และค่าธรรมเนียมศาล ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม และเสวนาสาธารณะ เรื่อง 4 ปี การต่อสู้กับกระบวนการยุติธรรมไทย กรณีตากใบ และคดีอื่นๆ อีกมากมาย วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดยะลา

แม้ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 กระทรวงยุติธรรมได้มีการจัดตั้งกองทุนยุติธรรมของรัฐขึ้นเพื่อช่วยเหลือ และคุ้มครองสิทธิในการดำเนินคดีของคนยากจนที่ไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในการสู้คดีในกระบวนการยุติธรรม อาทิ การวางเงินค่าธรรมเนียมศาล ค่าจ้างทนายว่าความในคดี ค่าประกันตัวเพื่อสู้คดีในคดีอาญา และค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์

โดยเน้นการช่วยเหลือคนจนที่เดือดร้อนจริง และมีแนวโน้มเป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะสำหรับประชาชนที่ยากจนเมื่อถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยากกว่าคนที่มีฐานะร่ำรวย เพราะว่าการดำเนินคดีเหล่านี้ต้องมีค่าใช้จ่าย และเป็นนโยบายหลักของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้เน้นย้ำเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับความยุติธรรมโดยเสมอภาคกัน

แต่จากการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2550 มีผู้เดือดร้อนจากจังหวัดต่างๆ รวมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุนแล้วกว่า 100 ราย ส่วนใหญ่ร้องขอความช่วยเหลือเรื่อง ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าประกันตัว (การปล่อยตัวชั่วคราว) และบางรายขอให้ช่วยจัดหาทนายความดำเนินคดี

คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติความช่วยเหลือแล้วกว่า 20 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา 28 ราย ไม่อนุมัติ 42 ราย เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ เช่น มีพฤติการณ์จะหลบหนีในกรณีขอเงินประกันตัว หรือบางรายเป็นผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับคดีความมั่นคง หรือ คดียาเสพติด ซึ่งมีแนวโน้มจะหลบหนีสูง เป็นต้น

เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดภาคใต้ ผู้เสียหายจำนวนมากเป็นหัวหน้าหรือเสาหลักในการหารายได้ของครอบครัวต้องเสียชีวิต หรือสูญหายไป มีจำนวนมากที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมชั้นต้น ผู้เสียหายที่เป็นผู้ยากคนจนจำนวนมากที่ต้องหยิบยืมเงินจากผู้อื่นเพื่อชำระค่าธรรมเนียมศาล เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินคดี หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการมาศาล

บางคนจึงไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ หรือไม่ก็ต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น หรือมิเช่นนั้นก็ต้องหันหลังให้กับกระบวนการยุติธรรม และรัฐไปอย่างน่าเสียดาย หรือผู้ต้องหาคดีความมั่นคงไม่สามารถหาหลักทรัพย์ในการขอประกันตัว และถูกควบคุมตัวระหว่างการดำเนินคดีเป็นเวลานานนับปีกว่าที่ศาลจะมีคำพิพากษา

กองทุนประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม จึงจัดตั้งขึ้นโดยภาคประชาสังคมในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้เพื่อสนับสนุนประชาชนให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมตามครรลองของกฎหมาย โดยนำเงินที่ได้รับบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องขอความเป็นธรรม ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายของญาติและหรือชุมชนในการเดินทางไปศาลเพื่อรับฟังการพิจารณาคดี เพื่อที่จะให้ประชาชนที่ยากจน และตกเป็นเหยื่อของความอยุติธรรมสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ โดยขอรับบริจาคทรัพย์จากผู้มีเมตตาจิต ที่ต้องการให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคม

กองทุนประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ด้วยเงินเริ่มต้นจากครอบครัวของนายอับดุลอาซิ หะยีเจ๊ะมิง และนายมูฮำหมัดยาลาลูดิง มะดิง ที่รับบริจาคจากการจัดงานหาทุน ” 5 ปีเหยื่ออธรรม กัมพูชา” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2551

โดยทั้งสองครอบครัวได้บริจาคเงินจำนวนเงิน 50,000 บาทเข้ากองทุนนี้ กองทุนฯ มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 63/1 ถนนสิโรรส ซอย 6 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-221665 โทรสาร 073-241189

ชื่อบัญชี: กองทุนประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม
หมายเลขบัญชี: 584 – 1-15877-5
ชื่อธนาคาร: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขายะลา
ประเภท: บัญชีออมทรัพย์

กิจกรรมระดมทุนครั้งที่ 1 คือการจัดงานเลี้ยงน้ำชา และเวทีเสวนาเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรม ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดยะลาเวลา 08.00- 16.00 น. โดยเงินบริจาคเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบให้กับกองทุนประชาชนเข้าถึงความยุติธรรรม

ติดต่อประสานงานในงานเลี้ยงน้ำชา
– นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ กลุ่มผู้หญิงกับสันติภาพ (We peace) Tel. 087-2939556
– นายอับดุลอาซีส ตาเดอินทร์ สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ฝ่ายสิทธิมนุษยชน) Tel. 081-957-1084
– พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม Tel. 086-7093000
ศูนย์ทนายความมุสลิม Tel. 081-9592046

โครงการเลี้ยงน้ำชาเพื่อระดมทุนช่วยเหลือคดีและค่าธรรมเนียมศาล และ เสวนาสาธารณะ เรื่อง 4 ปี การต่อสู้กับกระบวนการยุติธรรมไทย: กรณีตากใบและคดีอื่นๆ อีกมากมาย

 • 25 ตุลาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา
  • 9.00 ลงทะเบียน
  • 9.15 อันเชิญ พระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน
  • 9.30 กล่าวเปิด ตัวแทนคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา
 • 10.00-16.00 ประสบการณ์การต่อสู้กับกระบวนการยุติธรรมไทย: กรณีตากใบและอื่นๆ อีกมากมาย (โดยจะเป็นการพูดคุย กลุ่มละ 20-30 นาที พร้อมการเปิดเวลาซักถามกับชาวบ้านที่ร่วมงาน)
  • ทนายความ และตัวแทนคดีฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม คดีอัสฮารี (คดีเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่)
  • ทนายความ และตัวแทนคดีมะยาเต็ง (คดีคนหาย)
  • ตัวแทนนักศึกษา
  • ทนายความ และตัวแทนคดีบ้านย่าหมี อ. เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
  • ทนายความ และตัวแทนเครือข่ายญาติผู้ถูกกล่าวหาคดีความมั่นคง
  • ทนายความ และตัวแทนเครือข่ายท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]